startside

Velkommen til Roskilde Nimbus Klub

 

Klubben blev stiftet den 9. januar 1988.

Roskilde og omegns Nimbusklub er en interesseklub. Vi optager personer, der ejer en Nimbus og andre, hvis hjerte brænder for dette stykke unikke danske kulturhistorie.

Klubbens formål er teknisk hjælp og kammeratlig samvær omkring den danske motorcykel Nimbus, som der i dag er registreret godt 4.000 eksemplarer af i Danmark.

I Roskilde og omegns Nimbusklub er der både single motorcykler og motorcykler med forskellige sidevogne.

Interesserede i klubben kan ringe eller sende en email til en fra bestyrelsen, se under Klubben.

Årlig kontingent er 200 kr. Hvis du som medlem ønsker ægtefælle eller samlever optaget som ligeberettiget med stemmeret etc., betaler ægtefælle/samlever 100 kr. årligt i kontingent.

 

Vi mødes i sommerhalvåret hver onsdag på Roskilde Havn foran Restaurant Snekken ca. kl. 18.00 - og kl. 18.30 kører vi ud på fællestur. Tilmelding er ikke nødvendigt, du møder bare op. Se Turkalenderen.

 

Hvis du har en Nimbus, er du velkommen til at køre et par prøveture med os, så du kan finde ud af, om det er noget for dig at blive medlem af Roskilde Nimbus Klub.

Foran restaurant Snekken

Trafiksikker kolonnekørsel på solo-mc

 

Indtag en zig - zag formation fra starten ved skiftevis at vælge venstre og højre side af vejbanen. Det giver et større synsfelt og bedre undvige- og bremsemuligheder, hvis den forankørende vælter. Desuden får det gruppen til at syne mere for de øvrige trafikanter. Vi bliver en kolonne, som bilisterne i højere grad vil respektere.

 

Find din plads i kolonnen. Den valgte plads er din, og den holder du til næste stop.

 

Er du fx. "venstrekører", bliver du ved med at køre i venstre side af vejbanen.

 

Hold hele tiden din bane - også i sving, kryds og rundkørsler. Snit aldrig hjørnerne, og lad være med at slingre fra side til side eller ligge i midten af kolonnens rækker. Du må gerne overdrive din placering lidt i formationen.

 

Overhal aldrig forankørende i din række.

 

Hold afstand til forankørende i samme spor - ca. 10 m. ved 45 km/t - og længere ved højere hastigheder.

 

Er der en kører som falder fra under kørslen, kør da op på dennes plads, dvs. du rykker op og fylder hullet ud. Du bliver i samme række, og de bagved følger med op - dvs. hele rækken rykker op - "venstrekører" forbliver "venstrekører" og "højrekører" forbliver "højrekører". I praksis betyder det, at hvis der opstår et hul i venstre side, så rykker hele venstre række en plads frem.

 

Skift aldrig række under kørslen, da det giveren uro og usikkerhed i kolonnen, og der opstår derved let farlige situationer.

 

Rundkørsel

 

Ved Indgangen til rundkørsler bliver du på din plads i rækken - dvs. du bruger den del af vejbanen, som du også bruger ved lige vejstrækninger.

 

Ved udkørsel til anden vej eller kryds hvor der er vigepligt

 

Her rykker kolonnen sammen sådan, så vi holder 2 og 2 ved siden af hinanden. Ved start indtager du straks zig - zag formationen igen. Derved bliver kolonnen kortere, og det bliver hurtigere at komme i gang igen, så alle kan komme samlet over krydset.

 

Smalle veje

 

Ved kørsel på smalle veje kan det være nødvendigt at køre i enkelt kolonne. Frontkøreren trækker ind i højre vejbanehalvdel og resten af kolonnens venstre kørere følger med stor forsigtighed efter - dvs. "venstrekører" kører ind foran bagvedkørende "højrekører", og alle befinder sig nu i højre vejbanehalvdel.

Når forholdene igen tillader det trækker frontkøreren igen ud til venstre i egen vejbane og de forhenværende venstre kørere følger med så alle igen indtager zig - zag formationen.

 

Det er altid frontkøreren der bestemmer. Frontkøreren ligger altid yderst til venstre i egen vejbane.

Frontkøreren bestemmer fart og rute og du følger altid med, såfremt det ikke er i direkte strid med færdselsreglerne.

 

Den forankørende er altid opmærksom på, om den bagved kørende er med - sænk om nødvendigt farten. Kan du ikke se køreren bagved, standser du. Hvis det sker i forbindelse med, at kolonnen svinger, standser du, så de bagved kørende kan se hvilken retning kolonnen drejede.

Ved frafald er det altid sidste mand i kolonnen, der tager kontakt til vedkommende.

 

Ved bagfrakommende udrykningskøretøjer er det den bagerst kørende i kolonnen (der også altid er en venstre kører), der trækker ind i højre vejbanehalvdel, og denne manøvre breder sig op igennem rækken.

 

Hastigheden forrest i kolonnen er den mest konstante og langsomste, så er du nybegynder eller uerfaren og usikker med at køre i kolonne, kan du placere dig der. Kan du lide lidt kvikkere og varieret kørsel, skal du placere dig bagerst i kolonnen. Uanset hvor du placerer dig, skal du køre med skærpet opmærksomhed, da det ikke er helt ufarligt at køre kolonnekørsel.

 

Såfremt der løber smådyr (hare eller mindre) ud foran dig på vejen, skal du holde fart og retning, da det ellers kan forvolde større skade på dig selv og andre i kolonnen at bremse op eller lave undvigemanøvre.

Get in touch:

Copyright @ All Rights Reserved.